Az Egyesület tagsága

Az Egyesületnek 50 fős rendes tagsága van. A vezetőség 5 tagből áll.


Rendes tag

(1) Rendes tagja lehet minden nagykorú magyar vagy uniós állampolgár, aki az egyesület céljával egyetért és vállalja az egyesület tagsággal járó kötelezettségeket.
(2) Tagsági viszony belépési nyilatkozat taggyűlés 50% feletti elfogadásával jön létre.
(3) Az egyesület rendes tagjai egyenlők.
(4) A rendes tagsági viszony megszűnik:

  • a. a kilépés írásbeli bejelentésével;
  • b. a tagsági díj fizetés hátraléka meghaladja a legutolsó 12 havi tagdíj együttes összegét;
  • c. a tag halálával;
  • d. a 9.§ (1)-ben meghatározott kötelezettségek elmulasztása esetén
  • e. törvényben meghatározott egyéb esetekben és rend szerint.
    A b. pontban szabályozott esetben a tagdíjjal hátralékba került tagot – amennyiben tartozása meghaladja a legutóbbi 12 havi tagdíj együttes összegét – írásban fel kell szólítani a tartozása megfizetésére, és ebben figyelmeztetni kell a tagsági jogviszonya megszűnésének következményére. Amennyiben a tag a felszólítás kézhezvételét követő 30 napban a teljes hátralékos tagdíjat nem fizetni meg, úgy a kézhezvételtől számított 30. napon a tagsági jogviszonya megszűnik.